Care4living

Missie

Care4living wil partijen bij elkaar brengen waarmee meer toekomstbestendige zorg en vastgoed gerealiseerd wordt aansluitend bij de wensen en behoeften van doelgroepen met een zorgvraag.

Visie

In onze visie zijn daarvoor de volgende punten essentieel:

 • Inspelen op ontwikkelingen als dubbele vergrijzing, ontgroening en politieke keuzes (extramuralisering, inclusieve samenleving) vragen om vernieuwende ideeën en oplossingen voor zorg, leefomgeving en vastgoed
 • De (wensen en behoeften van) klanten/ bewoners hebben een centrale (sturende) rol in het proces
 • Succesvolle samenwerking tussen de partijen (inclusief klanten/ bewoners) die betrokken zijn bij het zorg- en vastgoedproces.

 

 

 

Strategie

Wij bieden een interactief platform waar:

 • partijen elkaar leren kennen, inspireren, kennis delen over en samenwerken aan actuele vraagstukken

 • Laagdrempelig delen van kennis, ervaring en best practices op het gebied van toekomstbestendige klantgericht zorg en vastgoed.

 

Dit doen wij via bijeenkomsten en een website.

Netwerkbijeenkomsten

De bijeenkomsten hebben de volgende kenmerken:

 • Activerend
 • Alle partijen betrokken
 • Actuele thema’s
 • Aansprekende opzet

 

We hebben 4 of 5 netwerkbijeenkomsten per jaar. De eerste bijeenkomst gaat over trends, ontwikkelingen, en het overheidsbeleid. Tijdens de eerste bijeenkomst worden een aantal onderwerpen voor het jaarprogramma voorgesteld en geven ook de leden hun ideeën. Op basis van deze input wordt het jaarprogramma vastgesteld door het Bestuur.

We organiseren twee excursies/projectbezoeken bij/door de leden (delen van ervaringen). Daarnaast organiseren we 2 keer een gastspreker (thema – zorg gerelateerd onderwerp).

Doelstellingen 2019-2020

 • Het toegroeien naar een stabiel ledenaantal van ongeveer 50 leden.
 • Het toegroeien naar een opkomst van ongeveer 25 deelnemers per netwerkavond. Dit is een mooi aantal waarbij ook het delen van drijfveren en ervaringen mogelijk is.
 • Een evenwichtige samenstelling van het netwerk naar de 4 pijlers.
 • Meer participatie vanuit de leden aan de organisatie van het netwerk.

Hoe word ik lid?

U kunt zich inschrijven via de website. De jaarlijkse bijdrage voor het lidmaatschap is 150,00 euro.

Hierdoor kunt u deelnemen aan de vijf bijeenkomsten.