Care4living

Missie

Care4living wil partijen bij elkaar brengen waarmee meer toekomstbestendige zorg en vastgoed gerealiseerd wordt aansluitend bij de wensen en behoeften van de doelgroep.

Visie

In onze visie zijn voor de totstandkoming van toekomstbestendig klantgericht zorgvastgoed de volgende punten essentieel:

  • Het inspelen op de ontwikkelingen (onder andere vergijzing, ontgroening, extramuralisering)

  • de (wensen en behoeften van) klanten/ bewoners hebben een centrale (sturende) rol in het proces

  • succesvolle samenwerking tussen de partijen (inclusief klanten/ bewoners) die betrokken zijn bij het zorg- en vastgoedproces.

 

 

 

 

Strategie

Wij bieden een interactief platform waar:

  • partijen elkaar leren kennen, kennis delen over en samenwerken aan actuele vraagstukken

  • Laagdrempelig delen van kennis, ervaring en best practices op het gebied van toekomstbestendige klantgericht zorg en vastgoed.

 

Dit doen wij via bijeenkomsten en een website.

De bijeenkomsten hebben de volgende kenmerken:

  • Activerend

  • Alle partijen betrokken

  • Actuele thema’s

  • Aansprekende opzet

Hoe word ik lid?

U kunt zich inschrijven via de website. De jaarlijkse bijdrage voor het lidmaatschap is 150,00 euro.

Hierdoor kunt u deelnemen aan de vijf bijeenkomsten.