Care4living

Missie

Care4living wil partijen bij elkaar brengen waarmee meer toekomstbestendige zorg en vastgoed gerealiseerd wordt aansluitend bij de wensen en behoeften van doelgroepen met een zorgvraag.

Visie

In onze visie zijn daarvoor de volgende punten essentieel:

  • Inspelen op ontwikkelingen als dubbele vergrijzing, ontgroening en politieke keuzes (extramuralisering, inclusieve samenleving) vragen om vernieuwende ideeën en oplossingen voor zorg, leefomgeving en vastgoed
  • De (wensen en behoeften van) klanten/ bewoners hebben een centrale (sturende) rol in het proces
  • Succesvolle samenwerking tussen de partijen (inclusief klanten/ bewoners) die betrokken zijn bij het zorg- en vastgoedproces.

 

 

 

Strategie

Wij bieden een interactief platform waar:

  • partijen elkaar leren kennen, inspireren, kennis delen over en samenwerken aan actuele vraagstukken

  • Laagdrempelig delen van kennis, ervaring en best practices op het gebied van toekomstbestendige klantgericht zorg en vastgoed.

 

Dit doen wij via bijeenkomsten en een website.

Netwerkbijeenkomsten

De bijeenkomsten hebben de volgende kenmerken:

  • Activerend
  • Alle partijen betrokken
  • Actuele thema’s
  • Aansprekende opzet

 

We hebben 4 of 5 netwerkbijeenkomsten per jaar. De eerste bijeenkomst gaat over trends, ontwikkelingen, en het overheidsbeleid. Tijdens de eerste bijeenkomst worden een aantal onderwerpen voor het jaarprogramma voorgesteld en geven ook de leden hun ideeën. Op basis van deze input wordt het jaarprogramma vastgesteld door het Bestuur.

We organiseren twee excursies/projectbezoeken bij/door de leden (delen van ervaringen). Daarnaast organiseren we 2 keer een gastspreker (thema – zorg gerelateerd onderwerp).

Hoe word ik lid?

U kunt zich inschrijven via de website onder het kopje "Aanmelden". De jaarlijkse bijdrage voor het lidmaatschap is €150,00. Hierdoor kunt u deelnemen aan de vijf bijeenkomsten.

In 2024 hebben we het bedrijfslidmaatschap geïntroduceerd, wat bedoeld is voor mensen die niet kunnen committen aan een persoonlijk lidmaatschap, of graag de kennisuitwisseling en inspiratie die ons netwerk brengt breder willen delen in hun organisatie. Dit lidmaatschap bedraagt €395,- per jaar, om individuen nog steeds aan te moedigen een persoonlijk lidmaatschap (€150,- per jaar) af te nemen. We denken als bestuur dat vaste gezichten heel waardevol zijn voor het netwerk.