Impressie Netwerkbijeenkomst 7 februari 2024

Door: Fenna Lunter

Huis ter Leede Oranjehof te Leerdam

Voor de eerste netwerkavond van 2024 waren we te gast bij Oranjehof, de nieuwe woonlocatie van zorginstelling Huis ter Leede in Leerdam, ontwikkeld door Woonzorg Nederland voor 80 ouderen.

Rondleiding:
De avond begon met ontvangst in de recreatieruimte, verzorgd met soep en broodjes. Voorafgaand aan de presentaties was er een rondleiding door het gebouw met Simone Blom als gids. We hebben gekeken op de afdeling, waarbij we hebben stilgestaan bij het belang van de vormgeving van de individuele voordeuren, de gemeenschappelijke ruimte en de behoeften in de woonruimte zelf.

Heiko Haasjes Woonzorg Nederland:

Heiko heeft een presentatie gegeven over de ontwikkeling van de nieuwbouw. Heiko vertelde over hoe Woonzorg Nederland als een van de drie woningcorporaties nog landelijk mag opereren, vanwege de specifieke doelgroep.
Ongeveer 1/3 van de zorginstellingen huurt van Woonzorg Nederland en de gemiddelde leeftijd is 76 jaar. De corporatie kent verschillende woonconcepten en woonvormen, waarvan G’oudSamen het basisniveau is.
Huis ter Leede is opgeleverd in 2022 en in 3 jaar ontwikkeld. Het omvat de renovatie van 26 aanleunwoningen, 20 zelfstandige appartementen en 87 wooneenheden in het zorgcomplex, waarvan 2 ELV en 1 hospice-appartement. Daarnaast is er een restaurant en recreatieruimte. De wooneenheid is een 2-kamer appartement geschikt voor alle doelgroepen, tot stand gekomen in samenwerking met FAME. Het gehele gebouw is volledig elektrisch en kent een geavanceerde domotica.
Heiko poneert de stelling dat een complex zoals deze in een sterk veranderende tijd moeilijk te realiseren valt door stijgende bouwkosten, bekostiging die onder druk staat, beschikbaarheid van personeel, verzwaring van de verpleeghuiszorg, regelgeving en druk op mantelzorg. Dit komt terug in de discussieronde.


Simone Blom van Huis ter Leede:

Simone gaat meer in op het gebruik van de locatie en de ervaring daarmee.
Huis ter Leede betreft een open huis, zonder sleutels maar met een gesloten trappenhuis. Bewoners kunnen naar buiten, dit blijkt een erg positief effect te hebben op de bewoners. Ze zijn vrolijker, minder panisch en rustiger. De overgang naar een open huis heeft aanvankelijk wel voor zorg en angst gezorgd bij personeel en familie. Simone raadt evengoed aan het 'cold turkey' te doen en niet geleidelijk. De domotica is individueel ingesteld, waarbij bewoners met dementie vrij door het gebouw kunnen dwalen. 's Avonds kunnen ze niet naar buiten. Simone geeft nog een aantal aandachtspunten mee qua gebruik: de regelbaarheid van de installaties, met name koeling, de afstand tot huiskamers, ruimte voor opslag, zowel voor bewoners als personeel, en de positie van het hospice in het gebouw. Ze ziet de gemiddelde woontijd in de afgelopen 10 jaar drastisch afnemen van 10 jaar tot nu gemiddeld 1 á 2 jaar, soms zelfs maar een 1/2 jaar. Er is een enorme wachtlijst. Deze situatie vraagt steeds meer om zwaardere zorg.


Henk Vonk van HEVOFame:

Henk presenteert het door hen ontwikkelde concept ‘’van verblijf naar wonen’’ dat ten grondslag ligt aan de visievorming voor de Oranjehof. Hij geeft aan dat het huidige zorgsysteem zijn grenzen heeft bereikt. Het is niet meer betaalbaar, het is niet meer te bemensen, maar ook de visie op welbevinden dient te worden herzien. Experimenteren met betaalbaarheid, onderzoek naar beschermd wonen en vanuit dialoog komen tot oplossingen liggen ten grondslag aan het concept. Het doel is zoveel mogelijk zelfstandig wonen, waarbij het eigen leven en waarden centraal staan, het mensperspectief. Er is bestuurlijke commitment nodig. Bestuurders moeten ook leren anders te denken in financiële businesscases. De creativiteit en innovatie komen nu vaak van de corporaties in plaats van zorginstellingen. Hij benadrukt dat het belangrijk is om aan tafel te gaan met alle betrokken partijen om zo in dialoog de systeembakens te kunnen verzetten. Henk stelt de vraag waar het naartoe gaat met de zorg. Met eigen projecten geeft hij aan dat we de opgave nog meer maatschappelijk moeten benaderen, waarbij er naar de normale structuur in de buurt moet worden gekeken.


Discussieronde:

In de discussie is gesproken over de efficiëntie in de zorg en of dat leidt tot de oplossing of dat er nog meer nodig is. Dat het succes van een zorglocatie in belangrijke mate afhankelijk is van de chemie die tot stand komt tussen mensen; een community manager heeft daarin een sleutelrol. Maar ook de vraag naar meer hospices en welk product daarbij hoort, is besproken. Daarnaast is er gesproken over het financiële huishoudboekje en spelregels bij het zelfstandig wonen versus autonomie en de mogelijkheden van passend toewijzing i.r.t. huurrecht.


Al met al een mooie bijeenkomst met een vol programma, interessante sprekers en discussie onderwerpen en stof tot nadenken.


Met dank aan Ger Warries voor de foto’s en Bram van Borselen voor het verslag.