Presentatie bijeenkomst 1 maart

Door: Jarcine Spaander

Trends in de zorgomgeving, ;cross over met andere netwerken.

Hierbij vind u de presentatie die als leidraad heeft gediend voor deze sessie. 

Wij kijken terug op een interessante avond waarbij we een aantal introducees hebben mogen verwelkomen, wat heeft geresulteerd in een nieuwe inschrijving. 

De avond was opgedeeld in een aantal elementen waarbij we begonnen met het bekende "Ren je rot". Voor de scherpe kijkers van de uitnodiging was dit geen verrassing. 

Daarna zijn we gezamenlijk op zoek gegaan naar onderwerpen die we als netwerk graag op de agenda zouden willen zien voor 2017.

Dit hebben we naar aanleiding van "het wereld café gedaan". Een manier waarbij we groepsgewijs langs een tafel met een vraag gaan. De punten die worden opgeschreven blijven achter en dienen als inspiratie en/of startpunt voor de volgende groep die langskomt.
Voor de "kroegbazen", leze tafel dame/heren, waren bijzondere interessante verschillen tussen de groepen te bespeuren.

Bijgevoegd de presentatie met daarachter de uitkomsten van het "wereldcafe".

Hiernaast de top 3 van de onderwerpen.  

 

 

Genoemde onderwerpen en top 3 na stemming:


1.Hoogleraar ouderengeneeskunde met visie op toekomst (11 stemmen)


2.Denktank 12-18 jarigen of 6-12 jarigen of 21 + over wonen en zorg in de toekomst (10 stemmen)


3.Circulaire economie, zoals Thomas Rau (6 stemmen) Overige:


•Avond over ‘leuke’ apps zoals thuisafgehaald.nl
•Concretiseren langer thuis wonen
•Anticiperen op beleidswijzigingen
•Gezamenlijk wonen/ uit isolement/ ontmoeten
•Gebouw & gebruikersgroep -> concreet zoeken
•Bewustwording zelfredzaamheid
•Nieuwe concepten (wonen)