Locatie en programma van 20 september.

Door: Antoine van der Laan

Inmiddels zijn we in de zomer aanbeland en de vakanties zijn volop aan de gang. Maar wij hebben ondanks het mooie weer niet stilgezeten en zijn blij jullie alvast te kunnen informeren over het programma voor de komende netwerkbijeenkomst van woensdag 20 september a.s. 

Op die dag zijn we te gast bij Beweging 3.0 op de zorg locatie De Pol te Nijkerk.

Het betreft een prachtig zorgcomplex waar ca. 100 cliënten verblijven en waar ca. 400 fte werkzaam zijn.
 
Op deze unieke locatie die oktober 2015 feestelijk werd geopend, worden naast huisvesting verschillende zorg- en zorgdiensten verleend:

  • Pg & somatiek zorg
  • revalidatie zorg
  • Ggz zorg
  • VG zorg en dagactiviteiten
  • Daarnaast wonen er ook mensen zelfstandig


Onze gastvrouw en  tevens spreker is  Mw. Gerja Pellegrom, manager Ketenzorg & transmurale service.PROGRAMMA

Het concept programma bestaat uit de volgende onderdelen:
18.00 uur - Inloop & ontvangst 
18.30 uur - soep & broodje
19.00 uur - Opening / mededelingen;
19.15 uur - Presentatie mbt de locatie & het complex;
19.45 uur - Toelichting zorgconcept;
20.15 uur - Pauze & Rondgang door complex;
20.45 uur -Toelichting / doorkijk mbt toekomst 
         (strategisch huisvesting plan Beweging 3.0)
21.15 uur - afsluiting programma 
21.20 uur - aanvang Netwerkborrel 
22.00 uur einde