Kort verslag Bezoek de Pol Nijkerk.

Door: Antoine van der Laan

Hierbij de link naar het verslag van ons bezoek aan de Pol in Nijkerk. 

En hierbij nog een korte aanvulling. 

Beweging 3.0 onderneemt verschillende zorgactiviteiten vanuit de Pol en heeft een sfeervol restaurant voor

haar bewoners, het zorgpersoneel, de bezoekers en de mensen die zelfstandig wonen op het complex.

Dit bruisende hart wordt ook opengesteld mensen uit het dorp. Op verschillende manieren is beweging 3.0

actief bezig om de horeca faciliteiten in de lokale markt te communiceren.

Dit vraagt wellicht om een commerciële aanpak. Er is meer tijd voor nodig om de voorzieningen van De Bron

zoals het restaurant etc. meer bekendheid te geven om de toeloop te groeten .

 

Op de locatie van de Bron staat naast de Nieuwbouw een woongebouw waar ouderen zelfstandig wonen.

Dit gebouw staat onopvallend  in verbinding met de Nieuwbouw waar ze in het Bruisende hart terecht kunnen

voor gezelligheid, een kopje koffie of een maaltijd.

 

Indien u denkt dat de Bron een traditioneel zorgcomplex betreft zit u er helemaal naast.

Beweging 3.0 onderneemt diverse zorgactiviteiten voor verschillende doelgroepen:

Zorg aan ouderen met Dementie (PG zorg)

Zorg aan ouderen met Somatische gebreken

Revalidatie zorg & huisvesting

Thuiszorg

Dagactiviteiten aan ouderen

Dagactiviteiten voor jong volwassenen met een beperking.

 

Beweging 3.0 schrijft inmiddels weer zwarte cijfers. Voor Zorglocatie De pol is een strategisch plan opgesteld, waarvan een tipje

van de sluier is gelicht. In het nieuwe zorgstelsel is de huisvesting component anders gedefinieerd ten opzichte van de ontwerp

uitgangspunten van dit gebouw. Beweging 3.0 is flexibel en beweegt mee met de tijd.

De komende periode zal beweging 3.0 het complex in bewoonde staat gaan aanpassen om het aandeel algemene ruimten te

verminderen en het aantal zorg m2 te vergroten om de exploitatie te optimaliseren.

 

Het is mooi wonen in de Pol , waar goede zorg wordt verleend met passie en betrokkenheid!

Een mooi voorbeeld in de praktijk.