Netwerkbijeenkomst 22-05-2019 Green Deal

Door: Marian Willigenburg

Gezond en duurzaam bouwen: de weg naar 2050

We waren te gast op het hoofdkantoor van bouwbedrijf Heilijgers in Amersfoort waar netwerklid Herman Broekhuizen ons gastvrij heeft onthaald. Drie prominente sprekers hebben vanuit verschillende invalshoeken de Green Deal Zorg toegelicht. Victor Stöcke, programmanager Duurzame Zorg (VWS) heeft de beleidsmatige kant belicht, Jan Willem Spijkman, Sector Banker Public Sector & Healthcare (ING) de financierbaarheid en Peter van der Born, Manager Vastgoed (Ipse de Bruggen) de dagelijkse praktijk.

De zorg is goed voor 5 tot 10% van de totale CO2-uitstoot. Met de Green Deal Zorg wil de overheid een versnelling op gang brengen. Instellingen die zich aansluiten committeren zich in te spannen om klimaatverandering tegen te gaan en milieuvervuiling terug te dringen. Met behulp van routekaarten wordt het pad naar de toekomst uitgestippeld. De kracht van de Green Deal zit in het samen met alle partijen vergaren en delen van kennis. In 2024 moet blijken of er alsnog regelgeving van bovenaf nodig is om 50% C02-reductie in 2030 te realiseren. De banken hebben samen besloten duurzaam vastgoed te financieren waarmee het aantrekkelijker wordt om duurzaam te bouwen. Zo komen er bonus- malus regelingen waarbij bijvoorbeeld hogere bevoorschottingen mogelijk worden, mits de plannen duurzaam zijn. Het praktijkverhaal schetst de inspanningen en investeringen. Alleen al het doorvoeren van de ‘wettelijk erkende maatregelen’ als LED-verlichting, isoleren, etc. is met enkele honderden gebouwen geen sinecure. En ook de voorbereiding van de planvorming voor de 50% CO2-reductie met het rubriceren van alle gebouwen en een nulmeting heeft veel impact op de gehele organisatie. Opgaven waar met enthousiasme en bevlogenheid aan gewerkt wordt.

Wat doet Care4living?

Care4Living organiseert voor en door haar leden ca 5 netwerkbijeenkomsten per jaar met het doel om kennis te delen en te netwerken met betrokken professionals. De (aspirant)leden komen vanuit verschillende invalshoeken met de zorgbranche in aanraking. De netwerkbijeenkomsten van C4L worden iedere keer op een nadere locatie gehouden. Sprekers worden uitgenodigd om een actueel onderwerp aan haar leden te presenteren. Ook wordt ieder jaar 2 keer een excursie georganiseerd naar interessante zorg- en/of vastgoed projecten. Trends, beleid en ontwikkelingen in de zorg komen in de netwerkbijeenkomsten ruimschoots aan bod.

Opbouw van de C4L bijeenkomsten

De netwerkbijeenkomsten van C4L worden in de avond gehouden van 18.00 uur tot ca 21.30. Gedurende het programma bestaat ruimschoots de gelegenheid om te netwerken tijdens het ’’informele gedeelte’’ van het avondprogramma: aan het begin van de avond worden de leden ontvangen met koffie, luxe broodjes en een kop soep. Terwijl aan het eind van de avond ruimte is voor een gezellige borrel en napraten. Het formele programma bestaat uit een introductie door de bestuursleden: behandeling agenda C4L, introductie (gast)sprekers en het onderwerp van de avond. Het accent van de avond bestaat uit een interactief programma m.b.t. een onderwerp.

Heeft u interesse in Care4Living neem dan contact met ons op: www.Care4Living.eu