Te gast bij De KROon in Hilversum

Door: Marian Willigenburg

Netwerkbijeenkomst 18-09-2019                                 De Kroon in Hilversum 

Deens zorgmodel in getransformeerde KRO studio’s

Vandaag bezoeken we het voormalige studiogebouw van de KRO. Syntrus Achmea vastgoed is als belegger de eigenaar van het net opgeleverde complex “De Kroon”. Netwerklid Heiko Haasjes van Syntrus Achmea neemt ons in mee in de visie van deze institutioneel belegger op levensloopbestendig wonen. Hij schetst een ongoing proces rond vijf belangrijke thema’s: toegankelijkheid, veiligheid, comfort, contact en controle. Daarbij borduren zij voort op succesvolle praktijkvoorbeelden en inzichten. Zo ook in de Kroon. Daarin zijn 85 levensloopbestendige appartementen gerealiseerd waarvan er in principe 26 door ouderen met een Volledig Pakket Thuis (VPT) gehuurd zouden worden.

 

Michiel Pot, Maatschappelijk Verbinder bij Hilverzorg verhaalt over het spanningsveld tussen de zorgorganisatie en de beheerder in commercieel vastgoed en de complexe situatie die ontstaat als gevolg van vertraging in de bouw en een latere oplevering. Hilverzorg wil niet acteren als verhuurder van zorgappartementen. Wel heeft Hilverzorg het plan doorgezet om zorg te organiseren vanuit de algemene ruimten op de begane grond van het monumentale complex. Door een afwijkende vraag naar thuiszorg appartementen (VPT) en de latere oplevering van het complex zullen de 26 zorgappartementen pas op de langere termijn als zodanig gaan functioneren.

 

Tijdens de rondleiding zien we de diversiteit van de drie woongebouwen en de knappe manier waarop de gebouwen door de verbindende tuinen en paden één geheel vormen. Hilverzorg loopt met de introductie van het Deense zorgmodel in de Kroon voorop. Hierbij draait alles om ‘reablement’. Dit is een kruising van revalidatie, preventie en een snufje positieve gezondheid. Kan iemand nog leren lopen zonder rollator, een kookcursus voor iemand die dat na het overlijden van zijn partner moet leren.

Het 2e deel van deze boeiende avond hebben we over de rollen en expertises van de verschillende stakeholders gesproken. Ook is gediscussieerd over het gebruik van de algemene ruimte en het businessmode en hebben we ideeën gegenereerd voor een gezonde exploitatie van dit monumentale publieke deel van het gebouw.

 

Wat doet Care4living?

Care4Living organiseert voor en door haar leden ca 5 netwerkbijeenkomsten per jaar met het doel om kennis te delen en te netwerken met betrokken professionals. De (aspirant)leden komen vanuit verschillende invalshoeken met de zorgbranche in aanraking. De netwerkbijeenkomsten van C4L worden iedere keer op een nadere locatie gehouden. Sprekers worden uitgenodigd om een actueel onderwerp aan haar leden te presenteren. Ook wordt ieder jaar 2 keer een excursie georganiseerd naar interessante zorg- en/of vastgoed projecten. Trends, beleid en ontwikkelingen in de zorg komen in de netwerkbijeenkomsten ruimschoots aan bod.

Opbouw van de C4L bijeenkomsten

De netwerkbijeenkomsten van C4L worden in de avond gehouden van 18.00 uur tot ca 21.30. Gedurende het programma bestaat ruimschoots de gelegenheid om te netwerken tijdens het ’’informele gedeelte’’. Aan het begin van de avond worden de leden ontvangen met koffie, luxe broodjes en een kop soep, terwijl aan het eind van de avond ruimte is voor een gezellige borrel en napraten. Het formele gedeelte bestaat uit een introductie door de bestuursleden: behandeling agenda C4L, introductie (gast)sprekers en het onderwerp van de avond. Het accent van de avond bestaat uit een interactief programma m.b.t. een onderwerp.

Heeft u interesse in Care4Living neem dan contact met ons op: info@care4living.eu