Uitnodiging 22 januari 2020

Door: Marian Willigenburg

NETWERKBIJEENKOMST 22 Januari 2020

'Voortzetten van de ingeslagen koers'

Terugkijkend op het oude jaar kunnen we blij constateren dat onze wens het netwerk te verstevigen, is uitgekomen. We hebben een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Een ander belangrijke waarde van het netwerk die we proberen zo goed mogelijk te faciliteren is het creëren van een informele en open sfeer waarbij de leden onderling de dialoog kunnen aangaan. Uit de evaluaties van de avonden blijkt dat de leden dit hoog waarderen. De koers die we zijn ingezet, willen we ook dit jaar voortzetten. Graag starten we de avond door een toast uit te brengen op het nieuwe jaar en jullie gezondheid en kunnen we allen genieten van een feestelijk lopend buffet.

PROGRAMMA

17.30 Inloop 

18.00 Lopend buffet

19.00 Bestuursmededelingen

19.15 Jasper Klapwijk: Trends en ontwikkelingen in 2020, presentatie en discussie

20.15 Hoe vullen we het jaarprogramma van 2020 inhoudelijk in?

20.45 Afronding programma

20.50 Borrel

21.30 Einde

 

Traditiegetrouw openen we het jaar inhoudelijk met een blik op de toekomst. Welke trends en ontwikkelingen doen er toe in relatie tot meer toekomstbestendige zorg en vastgoed? Onze gastspreker Jasper Klapwijk neemt ons daarin mee. Vanuit zijn rol als Project Manager van de WHO CARES community of practice belicht hij relevante trends en ontwikkelingen uit de praktijk van de gebouwde omgeving op langer gezond blijven.
In het tweede deel van de avond willen we met jullie inventariseren welke thema’s interessant zijn om te behandelen en welke locaties de moeite van het bezoeken waard zijn. Je hoeft niet te wachten tot de 22e, je mag je input ook gerust al mailen.

Natuurlijk willen we de avond afsluiten met een goed gevulde jaaragenda en dito glas! 

 

 

 

Datum        woensdag 22 januari 2020

Tijd            17.30-21.30 uur, met lopend buffet en borrel

Locatie       Parochiehuis ’t Spintje,
                 Naarderstraat 98,
                 1200AM Hilversum

Gastspreker Jasper Klapwijk:

Afbeeldingsresultaat voor jasper klapwijk"