Impressie Netwerkbijeenkomst 16 maart 2022

Door: Fenna Lunter

Excursie naar Zorggroep Zaanstad Pennemes

Bestuurder Leo Groenendaal ontvangt ons gastvrij met een heerlijke maaltijd in de grote zaal en restaurant van Pennemes, één van de nu nog twee locaties van zorggroep Zaanstreek. Pennemes is al bijna 350 jaar actief met de zorg voor ouderen. Daarmee is zij diep geworteld in de Zaanse samenleving. Leo neemt ons mee in die wereld en vertelt bevlogen op welke manier dat ook vandaag de dag vorm krijgt. Van circadiaan licht op de afdelingen voor een goed dag-nachtritme van de bewoners, de bijzondere daktuin waar ook de wijkbewoners plezier van hebben, de touringcar waarmee bewoners op stap gaan, maar ook actief het contact in de verschillende wijken wordt opgezocht. Het is zomaar een greep uit de talloze voorbeelden waartoe het denken buiten de geëigende paden, het opzoeken van samenwerking met vele partijen en het hebben van een lange adem heeft geleid.

Nieuwste ontwikkeling is project JonkerJuffer waarbij samen met woningbouwvereniging ZVH een plan is gemaakt voor 45 appartementen voor met name senioren met een zorgvraag. Architect Margarette Neep vertelt ons de ins en outs van het plan. Daarbij laat ze enkele impressies zien van het 3 in 2 concept die de ontwikkelpartijen moeten inspireren voor de aanbesteding die nu plaats vindt. Ook daar is het plan het dak te benutten: Er komt een dakboerderij bovenop.

Na de rondleiding worden in het interactieve gedeelte onder andere ervaringen uitgewisseld over hoe in gemeenten met schaarse grond toch mogelijkheden voor het ontwikkelen van ouderenhuisvesting kunnen worden gevonden. De avond wordt afgesloten met een inventarisatie van interessante locaties en thema’s voor de invulling van de overige netwerkavonden dit jaar.

 

Wat doet Care4living?

Care4Living organiseert voor en door haar leden ca 5 netwerkbijeenkomsten per jaar met het doel om kennis te delen en te netwerken met betrokken professionals. De (aspirant)leden komen vanuit verschillende invalshoeken met de zorgbranche in aanraking. De netwerkbijeenkomsten van C4L worden iedere keer op een nadere locatie gehouden. Sprekers worden uitgenodigd om een actueel onderwerp aan haar leden te presenteren. Ook wordt ieder jaar 2 keer een excursie georganiseerd naar interessante zorg- en/of vastgoed projecten. Trends, beleid en ontwikkelingen in de zorg komen in de netwerkbijeenkomsten ruimschoots aan bod.

Opbouw van de C4L bijeenkomsten

De netwerkbijeenkomsten van C4L worden in de avond gehouden van 18.00 uur tot ca 21.30. Gedurende het programma bestaat ruimschoots de gelegenheid om te netwerken tijdens het ’’informele gedeelte’’ van het avondprogramma: aan het begin van de avond worden de leden ontvangen met koffie, luxe broodjes en een kop soep. Terwijl aan het eind van de avond ruimte is voor een gezellige borrel en napraten. Het formele programma bestaat uit een introductie door de bestuursleden: behandeling agenda C4L, introductie (gast)sprekers en het onderwerp van de avond. Het accent van de avond bestaat uit een interactief programma m.b.t. een onderwerp.

Heeft u interesse in Care4Living neem dan contact met ons op: info@care4living.eu