Impressie Netwerkbijeenkomst 25 mei 2022

Door: Fenna Lunter

De woon- en zorgconcepten van EllesZorg en Vastestate

Dido van Kuijk van EllesZorg en Maarten de Bruijn van Vastestate  en hun medewerkers ontvangen ons bijzonder gastvrij in de Eventlocatie de Loft van RDM Next. Dido en Maarten geven samen een interactieve powerpoint presentatie over hun achtergrond, een pilot project in Zaandam met 9 pakhuizen voor wonen en zorg, een toelichting van de EllesZorg Woon- en Zorgconcepten en van de ontwikkelde EllesZorg app. Centraal in de aanpak van EllesZorg is dat voor iedere vastgoed- & zorgopgave een maatwerk oplossing wordt bewerkstelligd door de drie pijlers van EllesZorg, te weten: de huur, de servicekosten en de zorg. Een belangrijke input van EllesZorg is dat zij een verbindende rol speelt tussen alle betrokken stakeholders.

Er wordt ook nog stilgestaan bij de verandering in financiering van het zorgstelsel sinds 2013 (VGZ, GGZ , WMO, PGB, etc.). Iets waar de overheid onvoldoende bij stil staat is dat het behoeftepatroon van de doelgroep ouderen versus het aanbod van zorgpersoneel in de nabije toekomst aan sterke veranderingen onderhevig zijn. De “toekomstige ouderen” hebben andere woon- en zorgbehoeften en verlangen een zorg/dienstenpakket wat afgestemd is op hun persoonlijke situatie i.p.v. een gestandaardiseerd pakket. Bovendien is er enorme schaarste in goed opgeleid zorgpersoneel én is er in zekere mate inefficiëntie in de zorgbranche, wanneer verplegend personeel bijvoorbeeld ook maaltijden rondbrengt.

Om op deze ontwikkelingen in te spelen heeft EllesZorg haar app ontwikkeld, waarbij de bewoners individueel hun zorgbehoefte kunnen definiëren/regelen. Daarnaast is het ook mogelijk om via de app hotel- en servicediensten af te nemen. Via EllesZorg wordt de lokale keten met bedrijven en zzp’ers uit de regio geactiveerd en gelabeld aan de app. Met deze app en de afgeleide dienstverlening ontstaat niet alleen verbinding & ontmoeting, welke nodig is om de eenzaamheid onder ouderen aan te pakken, maar wordt het langer thuis kunnen wonen tot het einde toe ondersteund.

Ten slotte is er nog ingegaan op een praktijkvoorbeeld (de transformatie van een hotelgebouw met restaurant tot woongebouw voor ouderen met zorgindicatie (WMO)). Bij het interactieve deel is ingezoomd op de aanpak van EllesZorg  om de algemene ruimte (het restaurant) anders te organiseren & te exploiteren.

Wat doet Care4living?

Care4Living organiseert voor en door haar leden ca 5 netwerkbijeenkomsten per jaar met het doel om kennis te delen en te netwerken met betrokken professionals. De (aspirant)leden komen vanuit verschillende invalshoeken met de zorgbranche in aanraking. De netwerkbijeenkomsten van C4L worden iedere keer op een nadere locatie gehouden. Sprekers worden uitgenodigd om een actueel onderwerp aan haar leden te presenteren. Ook wordt ieder jaar 2 keer een excursie georganiseerd naar interessante zorg- en/of vastgoed projecten. Trends, beleid en ontwikkelingen in de zorg komen in de netwerkbijeenkomsten ruimschoots aan bod.

Opbouw van de C4L bijeenkomsten

De netwerkbijeenkomsten van C4L worden in de avond gehouden van 18.00 uur tot ca 21.30. Gedurende het programma bestaat ruimschoots de gelegenheid om te netwerken tijdens het ’’informele gedeelte’’ van het avondprogramma: aan het begin van de avond worden de leden ontvangen met koffie, luxe broodjes en een kop soep. Terwijl aan het eind van de avond ruimte is voor een gezellige borrel en napraten. Het formele programma bestaat uit een introductie door de bestuursleden: behandeling agenda C4L, introductie (gast)sprekers en het onderwerp van de avond. Het accent van de avond bestaat uit een interactief programma m.b.t. een onderwerp.

Heeft u interesse in Care4Living neem dan contact met ons op: info@care4living.eu

 

Foto’s gemaakt door Ger Warries