Impressie Netwerkbijeenkomst 14 september 2022

Door: Fenna Lunter

De Thuisplusflat bij MaasWonen

We worden gastvrij ontvangen door Lenard Buteijn en Lenneke Noordam in het kantoor van MaasWonen, op de bovenste verdieping van een van Rotterdams Thuisplusflats. In groepjes krijgen we van Lenneke ook gelijk een rondleiding, wat al veel vragen en interesse ontlokt bij de aanwezigen. Na te hebben genoten van de catering die MaasWonen had geregeld, begonnen we met onze eerste spreker. Hanneke Schottert, beleidsmedewerker bij Gemeente Rotterdam en ook gemeentelijk projectleider van ‘De Thuisplusflat’, gaf een presentatie over de context, het concept en de maatschappelijke kosten en baten van de Thuisplusflat.

Door de combinatie van vergrijzing, laag aanbod van woningen en de wens van ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen is de Gemeente Rotterdam met deze pilot begonnen. De Thuisplusflat is bedoeld als een tussenvoorziening (tussen volledig zelfstandig en verpleeghuis in) en fysiek gezien zijn drie typerende kenmerken dat het bestaande 55+ complexen zijn, voor sociale huur en met een gemeenschappelijke ruimte. Daarnaast is het streven om één zorgaanbieder en één zorgteam te hebben, maar de zorg komt uit drie wetten (WMO, ZVW, WLZ) en uit drie domeinen. Bovendien is het idee om te zoeken naar een mix tussen vitale en zorgbehoevende bewoners. Sinds het begin van de pilot neemt de gemeente voor de bewoners een afname van zorggebruik waar en voor aanbieders zou de Thuisplusflat kunnen inspelen op personeelstekort in de zorg. De interactie met de zaal levert al wat interessante kwesties op, bijvoorbeeld over de doorstroom: komt er niet een kantelpunt wanneer alle (eerder vitale) bewoners heel zorgbehoevend zijn en het geen tussenvoorziening meer is, maar een groot verpleeghuis?

Daarna was het de beurt aan Richard de Boer, directeur-bestuurder van MaasWonen. Hij introduceert zijn woningcorporatie o.a. als één van de vier in Nederland die zich enkel richten op senioren en wonen. Doorgaand op de discussies die bij de vorige presentatie al even naar voren kwamen benoemt hij een aantal ‘systeemfouten’, waardoor het huisvesten van ouderen zo’n grote uitdaging blijft. Naast doorstroom, marktwerking en administratieve lastendruk worden ook versnippering (van financiering, aanbod, etc.) en preventie besproken. Het is leuk om te merken dat er vanuit verschillende sectoren binnen ons netwerk andere invalshoeken worden aangedragen en we het hebben over uiteenlopende zaken als de definitie van gezondheid tot aan de huizenmarkt. Als slotstuk van zijn presentatie stipt Richard de Seniorvriendelijke wijken nog even aan. Waar een grote rol voor buurtfunctie zou kunnen liggen, is het moeilijk om hierin te investeren (o.a. door artikel 45 van de Woningwet). Toch is dat ook één van de grote uitdagingen die MaasWonen voor zich ziet.

Als laatste krijgt Lenneke Noordam, manager Klant & Wonen bij MaasWonen, het woord. Zij heeft de praktische kant van de Thuisplusflat mooi in beeld gebracht. Hoewel de woningcorporatie sterk de meerwaarde van het concept ziet, zijn er ook nog veel uitdagingen. Bijvoorbeeld consistentie van het welzijnsteam, de rol van de huismeester en servicekosten van de gemeenschappelijke voorzieningen. Ook wordt er gekeken naar de toekomst: als er voorzichtig geconcludeerd wordt dat de pilot Thuisplusflat als geslaagd bestempeld kan worden, hoe dan verder? Een vraag die blijft hangen na het interactieve gedeelte is of we weer terug gaan/zouden moeten naar het klassieke bejaardentehuis en verpleeghuis. Dit en andere onderwerpen van de presentaties zijn stof tot gesprek in het netwerkgedeelte waarmee we de avond – met een hapje en een drankje – afsluiten.