Impressie Netwerkbijeenkomst 16 november 2022

Door: Fenna Lunter

Dilemma’s in de zorg Carintreggeland

We worden gastvrij ontvangen door Inge Zwijnenberg (bestuurder) en Eric Temmink (directeur vastgoed) van Zorginstelling Carintreggeland in het hoofdkantoor te Hengelo. Deze netwerk-bijeenkomst van C4L is geagendeerd op voorspraak van Pieter Wim Versluijs: lid C4L en lid Raad van Toezicht t/m oktober 2022. De avond staat in het teken van de gevolgen van het overheidsbeleid dat het aantal verpleeghuisplekken niet uitbreidt ondanks de toenemende aantallen ouderen met complexe zorgvraag. Het motto is "Thuis als het kan, digitaal als het kan". Het stelt de sector voor de uitdaging oplossingen te zoeken voor het wonen van ouderen in relatie tot het organiseren van zorg aan ouderen.

Inge Zwijnenberg is de eerste spreker. Na een introductie van de organisatie neemt ze ons mee in hoe Carintreggeland een weg zoekt in deze ontwikkeling. Bekostiging is daarin een issue, evenals de structurele personeelstekorten. De maatschappij en ouderen verwachten meer dan wat er vandaag de dag aan zorg geboden kan worden in het verpleeghuis. De indicatiestelling voor opname is al zodanig verzwaard dat cliënten in de praktijk gemiddeld maar zo’n 8 maanden in het verpleeghuis wonen. Randstedelijk ligt dat nog lager. Carintreggeland zet daarom in op het verschuiven van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ (=zorg met handen op de rug).

Het gedachtengoed van positieve gezondheid (Machteld Huber) wordt in de praktijk gebracht en met ‘het andere gesprek’ wordt de familie daarvan bewust gemaakt en geactiveerd. Dit vergt voor iedereen een omslag in denken en doen. In de dialoog die volgde ging het over dat er grenzen zijn aan het kunnen omturnen en opvangen van de effecten van de verschraling. Er werd een oproep gedaan aan de overheid het toekomstperspectief opener en eerlijker naar buiten te brengen.

Eric Temmink neemt het stokje over. Bij Carintreggeland is het vastgoed ondergebracht in een aparte BV, Twinta. Hij presenteert de vastgoedportefeuille en twee omvangrijke plannen die aansluiten bij de regionale ontwikkelingen in zorgvraag. Gebleken is echter dat de financiering niet uit kan met de fors gestegen bouwkosten en de torenhoge energieprijzen. Daarnaast speelt het doorvoeren van scheiden van wonen en zorg voor de zwaardere zorg.

Met het volledig pakket thuis (VPT) moeten zorgorganisaties bij de mensen thuis verpleeghuiszorg bieden. Om dit te organiseren moeten nieuwe woonconcepten worden bedacht. Dit alles leidt tot planwijzigingen waarin de prioriteit wordt verlegd: eerst worden de bestaande verpleeghuizen gerenoveerd om daarna de aanvullende vraag te voorzien in appartementen en aanleunwoningen. Het financieringsvraagstuk vraagt om het verkennen van samenwerking met andere partijen als woningbouwverenigingen, financiers en dergelijke.

Het delen van de ervaringen van de deelnemers in het interactieve gedeelte van het programma over “het verpleeghuis 2.0” leidde tot een levendige dialoog over de voor- en nadelen van niet in eigendom realiseren van nieuw vastgoed. Ook het ontwerp van het toekomstige verpleeghuis gaf veel onderlinge gespreksstof.

Na een oproep van het bestuur van C4L tot het aandragen van nieuwe thema’s en excursies voor het programma van 2023, werden de gesprekken informeel voortgezet onder het genot van een hapje en een drankje.