Impressie Netwerkbijeenkomst 15 november 2023

Door: Fenna Lunter

Op een drukke woensdagavond in november zijn we allemaal afgereisd naar Amersfoort. We worden ontvangen met soep en lekkere broodjes door de medewerkers van Beweging 3.0. De catering van de avond is gesponsord door Heilijgers (waarvoor dank!).

In het woonzorgcentrum Monseigneur Blom, voormalig klooster, worden we rondgeleid door Jeroen Osendarp en collega, beide van AG Nova architecten. Vervolgens opent het bestuur de bijeenkomst ook nog formeel. We blikken vooruit op volgend jaar. Wensen en mogelijkheden voor volgend jaar graag melden. Verder wordt de website vernieuwd, wat we proberen low profile te doen.

Voordat we overgaan tot het inhoudelijke programma van de avond, krijgen we een filmpje te zien
over Mariënburg te Soest: een nieuw gebouwd verpleeghuis met daarnaast 2 complexen met extramurale zorgwoningen. Het nieuwbouw project is ontworpen door AG NOVA en gebouwd i.o.v. Woonzorg Nederland.


Dan door naar het hoofdprogramma: Landgoed Blom, een zorgzame buurt als wilsbeschikking van de zusters uit Congregatie Zusters van Sint Jozef, oprichters van het voormalig klooster. De opdracht van de zusters is om na hun aardse bestaan hun wilsbeschikking uit te voeren: dat het een betekenisvolle locatie blijft, een ideaalbeeld van de samenleving, opkomend voor kwetsbare mensen uit onze samenleving. Daarbij hanteren zij een aantal kernwaarden, o.a. omzien naar elkaar en in harmonie met de natuur zijn. We gaan ook kort in op de opbouw en geschiedenis van het landgoed, wat ook tegenwoordig nog uitdagingen met zich meebrengt, zoals treingeluid en nog-niet-gesprongen explosieven.

De centrale vraag voor AG Nova is: hoe ontwerp je gebouwen en buurten waar mensen omzien naar elkaar? In dit project zorgen drie thema’s samen tot de visie voor het landgoed: het samenleefplan, natuurverbeterplan en ruimtelijk plan.

Het samenleefplan moet ook in de toekomst houdbaar zijn, daarvoor moet het niet-transactioneel zijn, maar mensen moeten er iets anders uithalen. Er zullen honderden mensen gaan wonen, waarbij er gekozen is voor een brede afspiegeling van de maatschappij, met 40% sociaal, 40% middelduur en 20% vrije sector. Alle gebouwen zullen zorggeschikt zijn, maar ‘slechts’ 20% zal een zorgvraag hebben.

Het natuurverbeterplan heeft veel te maken met de dassen, beschermde dieren, waardoor bouwplannen zijn aangepast. Daarnaast komen er lakenvelder koeien, appelbomen, een kikkervijver etc., vanwege de wens van de zusters om in harmonie met de natuur te zijn.

Het ruimtelijk plan is in samenwerking met een landschapsarchitect gemaakt. Er zal rond een middengebied gebouwd gaan worden met allerlei inzichten uit het rapport van platform 31, welke ruimtelijke aspecten uitnodigen tot interactie, zoals bijvoorbeeld traptreden op de begane grond woningen. “De Ontmoeting” wordt gestimuleerd op allerlei schaalniveaus: het landgoed, een hof, een portiek, een etage met 6 woningen en een woning. Per niveau is er een ontmoetingsplek. Verder komen er gezamenlijke voorzieningen: een wasbar, eethuis, kinderdagverblijf, mobiliteitshub, werkplaats, pakketpunt, short-stay en moestuin. Er komt ook een landgoedbeheerder. Het kinderdagverblijf en short-stay worden bijvoorbeeld ook plekken om geld te verdienen om de gezamenlijke goederen te financieren.

 

Na de pauze verteld Jeroen Osendarp over het KEI-model . Het betreft een Kennis En Inzicht-model voor zorgvastgoed ontwikkelingen . Dit model heeft Jeroen samen met Woonzorg Nederland ontwikkeld. Het is een rekenmodel om de haalbaarheid van nieuw zorgvastgoed door te rekenen. Met deze tool bewerkstelligt AG Nova dat dit bij de start van de eerste ontwikkelfase fase (= initiatief fase) direct tot concrete bevindingen leidt t.b.v. een haalbaar programma voordat de architect aan het ontwerp heeft uitgewerkt.

In het model kan je allerlei parameters invoeren, zoals eisen aan de ruimtes en financiële parameters, waar uiteindelijk o.a. een benodigde oppervlakte, stichtingskosten, globale bouwkosten en een vergelijking met de NHC uitrollen. Door vervolgens aan de parameter knoppen te draaien, zoals bijvoorbeeld de exploitatie termijn, kan je snel met de zorginstelling samen bedenken wat je wilt en welke keuzes hierin gemaakt worden.

Bovendien kan het model ook helpen om te bemiddelen tussen verschillende partijen binnen de zorginstelling (zorgverleners enerzijds en Finance & Control anderzijds). We lopen een rekenvoorbeeld door waarin de uitgangspunten te zien zijn. Ook komen er veel vragen uit de zaal, die discussie oprakelen over dit model én de projecten waar het over gaat.


Tot slot wordt er nog een borrel gedronken in de kantine van Beweging 3.0.