Denktank sessie: Radicale vernieuwing in de verpleeghuiszorg

woensdag 15 november

Leven zoals je wilt; Radicale vernieuwing in de verpleeghuiszorg.

 

Leven zoals je wilt. De klant centraal in de zorg. Het lijkt zo vanzelfsprekend. Toch is dit in de praktijk nog niet zomaar te regelen.
Twee zorgkantoren sloegen de handen in één en zetten het experiment ‘Leven zoals je wilt’ op onder het programma ‘Radicale vernieuwing in de zorg’, in nauwe samenwerking met een aantal zorgorganisaties. In dit experiment worden mensen die zorg nodig hebben gevraagd aan te geven wat voor hen belangrijk is. 

Onze gastspreker was Marion van den Hurk van het Zilveren Kruis. Dit is een van de deelnemende organisaties van het experiment. Zij werd aangevuld door Jarcine Spaander van King Arthur groep, ook een deelnemende partij aan dit project.

Aan de hand van twee casussen werd uitgelegd waar men tegen aan liep wanneer je een veranderde woonwens, ingegeven door bijvoorbeeld een ziekte of verminderde mobiliteit, toch wilt invullen.

Enerzijds is het een uitdaging om erachter te komen wat dan die woonwens dan concreet is en wat je er dan voor nodigt hebt om dit te kunnen realiseren. Dit kunnen bijvoorbeeld technische aanpassingen zijn maar een andere passende woonruimte behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden.

En dan komt het financiële vraagstuk natuurlijk ook om de hoek kijken. Wie beheren de potten met geld, maar ook gemeentegrenzen spelen een belangrijke rol.

Uiteindelijk is het nog niet zo eenvoudig gebleken om deze woonwensen in vervulling te laten gaan. Het letterlijk vastlopen in “het systeem” was in beide casussen toch wel aan de orde. En om dit te omzeilen of om uitzonderingen te maken is ook niet eenvoudig gebleken.

Uiteindelijk is het tot op heden nog niet gelukt om passende oplossingen te vinden voor deze twee specifieke vraagstukken.

Natuurlijk kwam er zoals altijd een levendige discussie op gang met mogelijke oplossingen. Maar ook die uitkomst liet nog wat open eindjes.

Het was weer een bijzondere avond met dank aan Marion en Jarcine.

Bijgevoegd een krantenknipsel over de blijvers lening, eentje die ook voorbijkwam gedurende de avond.